Działalność prospołeczna

Spółka 5 Porte poza działalnością gospodarczą, jaką jest wynajem miejsc noclegowych, pełni jeszcze jedną ważną funkcję: angażuje się w działania prospołeczne. Zatrudniamy osoby wykluczone społecznie, wspieramy placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizujemy wszelkiego rodzaju zbiórki dla potrzebujących, jak również spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych z terenu powiatu raciborskiego. Zakres naszych działań wciąż się rozrasta.

Udostępniamy bezpłatnie salę 5 Porte dla wydarzeń społecznych i charytatywnych.