Regulamin

 1. Pełne dane firmy: 5 Porte spółka Z O.O.
  Plac Wolności 5, 47-400 Racibórz nip 6392020755, regon 387065117nr konta ING 94 1050 1344 1000 0090 8105 6054
 2. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji:
  Rezerwacji można dokonać poprzez:
  – telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.
  – wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej elektronicznej (e- mail) lub listem.
  – za pośrednictwem e-rezerwacji znajdującej się na stronie internetowej hotelu, stronie internetowej Booking.

  Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej, hotel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
  Warunkiem koniecznym do dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa opłaty w wysokości 100% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie. Hotel ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.

  Reklamacja może być złożona przez Gościa:
  – pisemnie na adres do doręczeń Hotelu
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@5porte.pl

  Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności jej rodzaju oraz daty wystąpienia uchybienia czy innej wady. Gość powinien podać dane kontaktowe, które pozwolą na przyspieszenie i rozpatrzenie reklamacji przez Hotel. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Hotel ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podął adres e-mail.
  Hotel udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 3. Warunki anulowania rezerwacji: W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Hotel zwraca:
  – 100% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.
  – 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 2 dni przed planowanym przyjazdem.
  Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.
 4. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 5. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 6. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 7:00-10:00 w restauracji Pizzeria Emilia Romagna mieszczącej się pod apartamentowcem.
 7. Przedłużenie pobytu można zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu – i będzie ono respektowane, jeśli apartament nie został wcześniej przez nikogo zarezerwowany.
 8. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godz. 7:00-22:00.
 10. Apartamenty mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 11. Apartamenty 5 Porte mają obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez 5 Porte,
  – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 12. Na życzenie gościa 5 Porte świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – przechowywanie bagażu; 5 Porte może odmówić przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu oraz rzeczy nie będących bagażem osobistym.
 13. Na terenie apartamentów obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00-7:00.
 14. Zachowanie osób korzystających z usług 5 Porte nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Apartamenty mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
 16. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia. Palenie tytoniu, e-papierosów, a także innych używek będzie skutkowało nałożeniem kary w wysokości 300 zł.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w apartamencie zostaną odesłane na wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, 5 Porte przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 20.   Apartamenty posiadają zautomatyzowany system elektronicznych zamków obsługiwanych kodem. W razie problemów należy zgłosić się do obsługi restauracji Emilia Romagna w godzinach 7:00-22:00 lub kontaktować się telefonicznie: 662297059.
 21. Goście naszego obiektu meldują się samodzielnie za pomocą otrzymanych kodów (brama, apartament) o dowolnej porze, jednak nie wcześniej niż o godz. 14:00. Przy wymeldowaniu wystarczy zamknąć za sobą drzwi.